O spoločnosti Prezentačné video Výroba Kvalita Služby Obrázky Referencie Pracovné ponuky Kontakt
Kvalita   
 
Kvalita

Preškolený, kvalifikovaný a motivovaný tím pracovníkov je zárukou vysokej kvality výrobkov a dodržania dodacích lehôt. Vzhľadom na požiadavku dodržiavania vysokých kvalitatívnych štandardov sú všetky výrobky a ich časti počas výroby neustále podrobované kontrole.
V spoločnosti je zavedený a dôsledne uplatňovaný systém riadenia kvality ISO 9001.

 

C E S A M s.r.o.,  H l a v n á 1 7 9 5 / 5 8,  9 5 2 0 1  V r á b l e,  S l o v a k i a
created & designed by McWeb