Pracovné ponuky

Machine operator

Monthly bonus, Summer/winter bonus, Group bonus, Shift allowances, 2 meal credits/financial allowances per shift worked, Transport allowance, Meal credit/Financial allowance for meals, Interesting social system and allowances for sports and cultural and social activities

 • Monthly bonus up to €150
 • Exchange surcharges approx. €260
 • Summer/winter bonus from 15% – 40%
 • Group bonus up to 25%
 • 2 meal credits / financial contributions per shift worked
cesam.sk - Precízna montáž komponentov

Montážny operátor

Mesačný bonus, Letný/zimný bonus, Skupinový bonus, Príspevok na dopravu, Stravný kredit/Finančný príspevok na stravovanie, Zaujímavý sociálny systém a príspevky na športové a kultúrno-spoločenské aktivity

 • Mesačný bonus do 80€
 • Letný/zimný bonus od 15% – 40%
 • Skupinový bonus do 25%
cesam.sk - Precízna montáž komponentov

Operátor strojov

Mesačný bonus, Letný/zimný bonus, Skupinový bonus, Zmenové príplatky, 2 stravné kredity/finančné príspevky za odpracovanú zmenu, Príspevok na dopravu, Stravný kredit/Finančný príspevok na stravovanie, Zaujímavý sociálny systém a príspevky na športové a kultúrno-spoločenské aktivity

 • Mesačný bonus do 150€
 • Zmenové príplatky cca. 260€
 • Letný/zimný bonus od 15% – 40%
 • Skupinový bonus do 25 %
 • 2 stravné kredity / finančné príspevky za odpracovanú zmenu
cesam.sk - Precízna montáž komponentov